What is wellness? อะไรคือสุขภาพแบบองค์รวม

Wellness เป็นคำที่เรามักได้ยินกันบ่อยในช่วง 5-7 ปีที่ผ่านมา แล้วเราก็คงจะได้ยินกันต่อไปอีกในอนาคต เพราะ Wellness เป็นเทรนด์สุขภาพที่มาแรงในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จัก Wellness กันค่ะ

Wellness เป็นคำที่มีรากฐานมาตั้งแต่อดีต หลักการสำคัญของ Wellness สามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึงอารยธรรมโบราณทั้งฝั่งตะวันออก เช่น ในอินเดีย หรือจีน และฝั่งตะวันตก เช่น ในกรีซและโรม รวมถึงในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 โดยมีหลักการมุ่งเม้นไปที่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม การมีสุขภาพที่ดีในเชิงป้องกัน และความเป็นธรรมชาติ ในปี 1960 - 1970 มีการเผยแพร่งานเขียนเกี่ยวกับแนวคิดของ Wellness อย่างไม่เป็นทางการโดยเครือข่ายแพทย์และนักคิดของสหรัฐอเมริกา (ได้แก่ Halbert Dunn, Jack Travis, Don Ardell, Bill Hettler, และอื่นๆ) โดยมีเนื้อหากล่าวถึง การดำรงชีวิตอย่างสุขภาพดี การพัฒนาตัวเอง การดูแลตัวเอง รวมไปถึงเรื่องฟิตเนส โภชนาการ การควบคุมอาหาร และการพัฒนาด้านจิตวิญญาณซึ่งทำให้ Wellness กลายเป็นกระแสหลักของสุขภาพที่เฟื่องฟูในศตวรรษที่ 21

ในปัจจุบันทาง The Global Wellness Institute ได้มีการให้คำจำกัดความของ Wellness ไว้ว่า เป็นการแสวงหากิจกรรม ทางเลือก และวิถีชีวิตที่นำไปสู่ภาวะการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม

ในคำจำกัดความมีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญอยู่สองประการ

  • ประการแรกคือ Wellness เป็นแนวทางที่ต้องแสวงหาอย่างแข็งขัน และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่การเริ่มต้นและหยุดอยู่นิ่งหรือคงที่ไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความตั้งใจ ทางเลือก การกระทำ พฤติกรรมของเราซึ่งนำไปสู่สภาวะที่เหมาะสมที่สุดของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

  • ประการที่สองคือ Wellness เชื่อมโยงกับสุขภาพดีแบบองค์รวมซึ่งหมายถึงการขยายขอบเขตออกไปมากกว่าสุขภาพกาย แต่ยังหมายรวมถึงมิติอื่นๆด้วย

พูดถึง Wellness ความเข้าใจแรกของหลายๆคนคงคิดถึงสุขภาพกาย แต่จริงๆแล้ว สุขภาพมีหลายมิติค่ะ รูปแบบสุขภาพส่วนใหญ่มีอย่างน้อย 6 มิติ (หรือบางแหล่งอาจจะแบ่งออกไป 9 ถึง 12 มิติ) แต่ในที่นี้เราจะมาสรุปให้เข้าใจอย่างง่ายเป็น 3 มิติด้วยกัน ได้แก่ 1.ทางกายภาพ 2.ทางอารมณ์ 3.ทางจิตวิญญาณ

1.ทางกายภาพ หมายถึง การดูแลร่างกาย การออกกำลังกาย การบำรุงร่างกาย อาหารและโภชนาการ การพักผ่อนนอนหลับ นอกจากนั้นยังหมายรวมไปถึง การเรียนรู้ การงานการเงิน สภาพแวดล้อมหรือความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์บนโลก สภาพสังคมหรือการเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้อื่นและชุมชนในทางที่มีความหมาย และมิติอื่นๆที่ส่งผลต่อสภาวะทางร่างกายของเรา

2.ทางอารมณ์ หมายถึง การตระหนัก ยอมรับ แสดงความรู้สึกของเรา และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นรวมไปถึง การพัฒนากระบวนการทางควาคิด ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ฝังอยู่ในตัวมนุษย์ และการมีส่วนร่วมกับโลกด้วยการเรียนรู้ การแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์

3.ทางจิตวิญญาณ หมายถึง การค้นหาความหมายและจุดประสงค์ที่สูงขึ้นไปในการดำรงอยู่ของมนุษย์ สามารถพัฒนาได้โดยการดำรงชีวิตตั้งอยู่บนสติ จนไปถึงการนั่งสมาธิ และการแสวงหาการหลุดล้น

เอาหล่ะค่ะ มาถึงตรงนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงเข้าใจความหมายของ Wellness มากยิ่งขึ้น หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ


อ้างอิง

  • What is Wellness? - Global Wellness Institute

Bluebasket.market ตลาดสินค้าสุขภาพออนไลน์ของคนช่างเลือก คลิกเพื่อพบกับสินค้าออร์แกนิค ธรรมชาติ ปลอดภัย ไร้สารเคมี ที่เป็นได้ทั้งของกินของใช้ ของขวัญของฝาก ราคาพิเศษและโปรโมชั่น ให้กับทุกคนในครอบครัว

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ส่งตรงถึงคุณได้ที่ Facebook และ LINE: @bluebasket.market (อย่าลืมเติม @ นำหน้า)