Indigo Blue

หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของ 'คราม' ต้นคราม ชอบน้ำน้อย แดดจัด ทั้งกิ่งทั้งใบของต้นครามประมาณ 8 กิโลถึงจะได้เนื »