UMI : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เดินทางจากงานวิจัยบนหิ้ง สู่เชลฟ์ในห้าง และมือแม่บ้านทุกครัวเรือน

จะดีแค่ไหนถ้าการหลีกหนีการพึ่งพาสารเคมีเป็นไปได้ในชีวิตจริง ? พอลองนึกกิจวัตรที่เราต้องพึ่งสารเคมีมากที่สุดคงจะหนีไม้พ้นการกำจั »