Relax with Music ดนตรีบำบัด กำจัดความเครียด

“ หากการออกกำลังกายสามารถกำจัดความเครียดได้ เสียงดนตรีก็ช่วยบำบัดความเครียดได้ไม่ต่างกัน ” อย่างที่ทราบกันดนตรีบำบัดไม่สามารถช่วยให้หายจากโรคได้ 100% แต่ »

11 Ways to reduce daily stress

11 วิธีปัดเป่าความเครียด 🤦🏻‍♂️💆🏻‍♂️ “ โรคระบาดยังไม่จบ น้ำท่วม ภาวะสงคราม มลพิษ เศรษฐกิจตกต่ำ น้ำมันแพง สินค้าอุปโภคบริ »