คุณค่าในข้าวกล้อง ที่เรา (อาจ) ไม่รู้ว่ามี

ตั้งแต่เด็ก เราท่องจำกันมาว่าคาร์โบไฮเดรต หรือเรียกง่ายๆ ว่า แป้ง เป็นสารอาหารหลักในข้าวที่เรากินอยู่ทุกวัน »