Le Root : แบรนด์ขนมปังและอาหารออร์แกนิกที่อยากให้คนเมืองผู้เร่งรีบเข้าถึงได้ง่ายๆ

ถ้าคุณเป็นหนึ่งในมนุษย์ออฟฟิศสายรักสุขภาพที่อยากจะหาอะไรดีๆ รองท้องในชั่วโมงเร่งรีบ เราเชื่อว่าคุณจะต้องกุมขมับทุกทีเวลาท้ »

อะไรหนอ? ออร์แกนิค

ออร์แกนิค มีนิยามมากมาย แต่หลักใหญ่ใจความคือ ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี ไม่มีการดัดแปลง ไม่ใช่ผลิตผลจากพืชตัดต่ »