ฝนตกถี่ ๆ พกร่มแบบไหนดี?

ไม่ว่าฝนตกหนัก หรือแดดออกจัด พกร่มไว้สักคันก็อุ่นใจดี แต่จะซื้อร่มทั้งที ต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย นอกจากสี »