กินแอปเปิลหรือกล้วย ช่วยป้องกันมะเร็งดีกว่า

มะเร็ง โรคร้ายที่ไม่มีใครอยากเป็น ในปี 2015 คร่าชีวิตคนทั่วโลกกว่า 8 ล้าน 8 แสนคน จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก »