เดี๋ยวนี้ป่วยง่าย เพราะอากาศเปลี่ยนไป... หรือใจเธอ

สงสัยตั้งนานที่เป็นหวัดบ่อย แพ้อากาศบ่อยกว่าเดิม ทั้งที่ออกกำลังกายถี่ขึ้น หรือว่าเป็นโรคใจฝ่อ นิดๆ หน่ »