6 วิธีเตรียมอาหารใส่บาตร เพื่อสุขภาพพระสงฆ์

เดือนกรกฎาคมทุกปี เป็นโอกาสดีของพุทธศาสนิกชน เพราะมีวันสำคัญ 2 วัน ได้แก่ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่ชาวพุทธนิยมตั »