ไม่มีเขาเราไม่ง้อ 7 ข้อดีของการวิ่งคนเดียว

1. ได้สังเกตการวิ่งของตัวเอง การวิ่งคนเดียวทำให้เราได้สังเกตร่างกายขณะวิ่ง อย่างหายใจไม่ทันทั้งที่วิ่งเรื่อยๆ อยู่หรือเปล่า »